Vad är en fakturamall?

En fakturamall är precis som ordet låter en mall som bestämmer hur en faktura ser ut rent visuellt. Om du använder ett faktureringsprogram medföljer en fakturamall (eller flera), som ser till att den informationen som ska finnas med på fakturorna presenteras på ett visuellt snygg sätt.

Hur ska en fakturamall se ut?

Även om det inte finns några generella regler för hur en fakturamall ska se ut så är den rimliga och logiska dispositionen att ha mottagarens adressuppgifter längst upp, antingen till vänster eller till höger, så att de passar in i ett fönsterkuvert. Vanligt är också att uppgifter om fakturan (saker som fakturadatum, förfallodatum, fakturanummer) förekommer i toppen.

Därefter följer vanligtvis fakturaspecifikationen, d.v.s. information om de uppgifter som ligger till grund för fakturan. Alltså vilken vara eller tjänst som köpts, hur mycket pengar den kostar, eventuella rabatter, moms och så vidare.

Det är det viktigaste att ha i åtanke när det gäller en fakturamalls utseende. Visserligen finns det inga måsten, men det finns samtidigt ingen större anledning att avvika från allmän praxis – trots allt har den uppkommit just för att den gör fakturan enkel och överskådlig.

Mer info om fakturamallen

Vad mer behöver en fakturamall innehålla? Finns det något annat man bör tänka på när man tar fram en fakturamall? Läs mer om vad en fakturamall måste innehålla här. Om du är osäker på vad som är bäst, att använda en fakturamall eller ett faktureringsprogram, kan du läsa vidare här.

Välkommen till Fakturamall24 – din nätresurs om allt som rör fakturamallar!

31 Mar 2014